G.W.P.

Jirka Pollak mě velice posunul vpřed, je a byl mým velkým učitelem.

Děkuji ti bráško …

R.I.P.

Pavel Kalina